വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 22, 2007

രാവേറെ ചെന്നാലും
രാക്കുയില്‍ പാടിയാലും
എന്‍ മനം തേടുന്നു ആരെയൊ
അന്നും എന്നും