ശനിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 30, 2006

എങ്ങോപോയ്‌ മറയാറായ്‌....
നിന്നെയിനി കാണില്ലൊരിക്കലും .....
ഒരു പിടി മധുര സ്വപ്നങ്ങളും,
സുന്ദര നിമിഷങ്ങലും നല്‍കി 2006 നിനക്കു വിട

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: